Reisiks vajalik: ravikindlustus

Linke:

Allikas: Keskhaigekassa, Kaja Tampere 2000

Eestil on vältimatu arstiabi osutamise lepingud järgmiste riikidega:

  • Soome
  • Rootsi
  • Läti
  • Leedu
  • Ukrainaga

Eesti elanik, kes ajutiselt viibib nendes riikides, saab vajalikku vältimatut arstiabi samadel tingimustel ja korras nagu vastava riigi elanikki.

Analoogselt saavad ka Soome, Rootsi, Läti, Leedu või Ukraina elanikud, kes ajutiselt viibivad Eestis, vajalikku vältimatut arstiabi samaväärsetel alustel Eesti kindlustatutega.

Käesolevad lepingud ei kehti isikute kohta, kes saabuvad kummagi lepingupoole territooriumile spetsiaalselt meditsiinilise abi saamiseks.

VÄLTIMATU MEDITSIINILISE ABI SAAMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID VÄLISMAAL VIIBIDES:

SOOMES · Eestis elukohajärgse haigekassa poolt väljastatud vormiskohane tõend EST/FIN 4. · Tõend väljastatakse elukohajärgses haigekassas haigekassa kaardi ja passi esitamisel.
ROOTSIS · Eestis kehtiv pass, milles on kinnitus, et selle elanik elab Eestis või · Eestis elukohajärgse haigekassa poolt väljastatud vormikohane tõend.· Tõend väljastatakse elukohajärgses haigekassas haigekassa kaardi ja passi esitamisel. · Soovitav on võtta kaasa vormikohane tõend.
LÄTIS · Eestis kehtiv pass, milles on kinnitus, et selle omanik elab Eestis
LEEDUS · Eestis kehtiv pass, milles on kinnitus, et selle omanik elab Eestis
UKRAINAS · Eestis kehtiv pass, milles on kinnitus, et selle omanik elab Eestis.

Mida peab teadma:

· Soomes ja Rootsis maksab patsient visiiditasu ja haiglapäevade eest – neid teile rahaliselt ei korvata. Seepärast varuge alati raha visiiditasu jaoks Soomes ja Rootsis.

· Tõend EST/FIN4 väljastatakse harilikult mitte kauemaks kui kolmeks kuuks korraga.

Tõendi saate elukohajärgsest haigekassast vaid sel juhul, kui Teil on seal kehtiv ravikindlustus.

Juhul, kui Te ei võtnud Eestist vormikohast tõendit ja vajate Soomes vältimatut arstiabi, siis Teile kirjutatud arve saadab Teid läbi vaadanud arst kohalikku Rahva-pensioniameti (KELA) kontorisse. KELA omakorda teeb Eesti Keskhaigekassale avalduse EST/FIN 4 vormi saamiseks selleks ajaperioodiks, mil vajasite arstiabi.
Tõend väljastatakse juhul, kui Te olete olnud arstiabi vajamise perioodil kindlustatud.

· Soomes tasute tervisekeskuses või haiglas visiidimaksu (patsienditasu). Näiteks võib tervisekeskus arstivisiidi eest võtta tasu 0-100 Soome marka. Alla 15 aastased isikud on sellest tasust vabastatud. Haiglaravi korral tuleb tasuda 125 Soome marka päevas.

· Juhul, kui külastate eraarsti või ostate apteegist Teile Soomes viibimise ajal määratud ravimeid, tuleb Teil tasuda kõik arved kõigepealt ise, millest kohalik Rahvapensioniameti (KELA) kontor korvab Teie kulutused osaliselt.

· TÖÖTAMINE SOOMES

Kui viibite Soomes töökohustuste tõttu üle aasta, teatage endast koheselt KELA kontorisse, kust Teile antakse vastav tõend meditsiiniteenuste saamiseks Soomes.

· ÕPPIMINE SOOMES

Õpilastele ja üliõpilastele väljastatakse tõend erandina nende õppimise ajaks Soomes, kuid mitte kauemaks kui üheks õppeaastaks korraga. Tõendi saamise eelduseks on kindlustuse olemasolu Eesti haigekassas. Kui isik asub Soome õppima, peab ta võtma sealsest õppeasutusest tõendi ja esitama selle oma elukohajärgsele haigekassale Eestis, et siis siit omakorda Soomes vajalik tõend saada.

TEISTESSE RIIKIDESSE REISIMISEL SOOVITAME ALATI VÕTTA REISIKINDLUSTUS VASTAVAT LITSENTSI OMAVAST KINDLUSTUSFIRMAST!

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.