Loodi Eesti Loodusturismi Ühing

Eesti Loodusturismi Ühingu pressiteade Facebookis.

Seltse ja ühinguid tuleb endiselt juurde vanade ja väärikate kõrvale. Paar päeva tagasi, 20. veebruaril 2018 asutati Märjamaa Rahvamajas Eesti Loodusturismi Ühing, mis esindab loodusturismi teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid.

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Ühingu asutajad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt. Ühingu asutajad soovivad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlike otsustuskogudele ja välja töötada ning rakendada Eesti kui loodusriigi kuvandile kohast rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist ning loodusvarade nutikal ja jätkusuutlikul kasutamisel põhinevat loodusturismiga seotud majandusmudelit.

Üheks oluliseks eesmärgiks peame ka oma sektori jätkusuutlikkuse ja hea kvaliteedi tagamist, milleks soovime kaasa rääkida uute loodusturismi ettevõtjate koolitamisel koostöös ülikoolide ja teiste koolidega.

Eesti Loodusturismi Ühenduse asutajate hulka kuuluvad Eesti tuntumad loodusturismiga tegelevad ettevõtted ja ettevõtjad: Natourest OÜ, Kumari Reisid OÜ, Viis Aastaeaga OÜ, Estonian Wildlife Tours, Sea Kayaking Estonia OÜ, Urban Pirate OÜ, Naturum OÜ, loodusgiid Peeter Vissak.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.