Jututuba


 ..kes?  ..mis?  ..kustkohast?


 ::ARTIKLID

 Andre Ernesaks

Intervjuu sm. Aarne Rubeniga
 Ajakirjast STALINlane nr. 7/1987.

Andre Ernesaks & seltsimehed
Avaldatud STALINlases nr. 7 1987. 

STALINlane on "Salapäerase Neegri" Teadete Agentuuri Loomuliku Informatsiooni Nõukogu (STALIN) omakirjastuslik väljaanne. Ilmus aastatel 1986-1988.

Andre Ernesaksa intervjuu lugupeetud seltsimehe AARNE RUBENIGA

ANDRE ERNESAKS: Kallid seltsimehed! (Kiiduavaldused.) Täna austab meid oma külaskäiguga doktor, admiral, omakirjastusliku väljaande "STALINlane" peatoimetaja, Nõukogude Korra Vastase Duuma (NKVD) peasekretär, mitme ordeni kavaler Aarne Reinovitš Ruben! (Kestvad kiiduavaldused.) Mis tunnetega tulite täna rahva sekka? 

AARNE RUBEN: Seltsimehed! Teatavasti jääb J.V.Andropovi kommunismiideaalide ja rahu eest vankumatu võitleja nimi alatiseks kogu progressiivse inimkonna südamesse! (Kestvad kiiduavaldused.) Mida mina teangi rohkem öelda. 

(Hääled saalist: a)"Sjeeltsimies! Jarge olge nii tagaziooidlik!" b) "Te olete rohkem väärt." c) "Aga muidugi, muidugi, ta lihtsalt ei väärtusta oma isikut.")

AARNE RUBEN: Pole viga, see käib hea tooni juurde. (Kiiduavaldused.)

ANDRE ERNESAKS: Seltsimees Ruben! Millest selline kiindumus Juri Vladimirovitšisse? 

AARNE RUBEN: Leian, et Kari Ristaneni sportlasevõimed on käesolevaga ammendatud. Kuid ega see ei tähenda, et ma oleksin Juri Vladimirovitšisse eriliselt kiindunud. See ei tähenda eriti midagi. (Kiiduavaldused.)

ANDRE ERNESAKS: Mis sündmused eile ja üleeile jätsid jälje "Salapärase Neegri" ajalukku? 

AARNE RUBEN: Sm. Trapeznikov on öelnud: "Enneolematus ulatuses laieneb rahvastiku vabariikidevaheline migratsioon, mis veelgi soodustab rahvaste ja rahvusrühmade suhtlemist, kiirendab nõukogude rahva kultuuri ühiste joonte arengu protsessi." Ja seoses sellega tahaksin rõhutada, et ka eile toimusid tähtsad sündmused, mis oluliselt mõjutasid meie suurepärase organisatsiooni üha kiirenevat arengut. (Kiiduavaldused.) Oleme rajanud sangarite suure armee võitluseks rahu, õnne ja kõige hea eest ning hingetu bürokraatia vastu. (Hääl saalist: "Ernesaksale ja Rubenile kuulub väljapaistev osa "Salapärase Neegri" (SPN) majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel arenenud SPNi etapil, rahva heaolu tõusule viiva kursi kindlaksmääramisel ja realiseerimisel. SPNi lipp, mille all on saavutatud suuri võite, on kindlates kätes!" - Kestvad kiiduavaldused.)

AARNE RUBEN: Ma tänan! Sellepärast, seltsimehed, pean vajalikuks märkida, et "meie töö on väga ohtlik, meie töö on väga viisakas!" (Hääled saalist: a) "Hurraa!" b) "Mje vjaarime giituþd!" c) "Prjaanigud mjeile, mjitte biidþa!")

AARNE RUBEN: Väga meeldiv. Ka mul on tõepoolest väga meeldiv. Ma tahakski kasutada siin parajat momenti, et meelde tuletada, kuidas alustas oma kirjanikuteed Mark Twain. Ta alustas kuulirahes, padrunite sajus ja ma arvan, et iga õige SPNlane, sulejünger seab tema eeskuju silme ette. 

ANDRE ERNESAKS: Eile loodi meil ka uus partei, kui nii võib öelda. 

AARNE RUBEN: Jaa. 

ANDRE ERNESAKS: Nõukogude Korra Vastane Duuma. Kas te kuulute sinna? Rääkige palun lähemalt sellest organisatsioonist. 

AARNE RUBEN: NKVD korraldamise mõte tuli sm. Andre Ernesaksal, kuid organisatsiooni nimi on minu kätetöö. (Hääled saalist: "Nimi on kõntš vee peal! Ainult tegu õilistab inimest!") See organisatsioon on mõeldud normaalselt mõtlevate inimeste jaoks, nagu ütleb tema nimigi. Sest "duuma" tuleneb vene keelest ja tähendab "mõtlema" ja siinkohal ma peaksin toetuma meie kuulsa Gorbatšovi eeskujule, kes samuti armastab mõelda, aga... 

ANDRE ERNESAKS: Vahetevahel jah. 

AARNE RUBEN: Siin on olemas üks paradoks. On kahjulik mõelda öösiti ja sigaret hambus. 

ANDRE ERNESAKS: Lugupeetud NKVD peasekretär! Millised on teie partei lähemad ja kaugemad plaanid? 

AARNE RUBEN: Lähim plaan on kahtlemata jõuda järgi Nõukogude Liidule demokraatia alal. (Kiiduavaldused.) Kõigi maade proletaarlased, ühinege! (Kiiduavaldused.) Sellepärast, nagu me teame - inimene on inimesele hunt ja ka sm. Juri Vladimirovitš ei olnud sellele reeglile... 

ANDRE ERNESAKS: Erand. 

AARNE RUBEN: Jah, ei olnud temagi erand, kuid siiski juhtis tema tegusid suur geniaalne mõistus. (Kiiduavaldused.)

Ütleksin lõpuks õige lühidalt: NKVD peaeesmärgid on täiesti mõeldamatud, fantastilised ja ebainimlikud tembud. Mitte halvas mõttes, vaid ülendavas. 

ANDRE ERNESAKS: Aarne Ruben, kuidas hindate SPNi möödunud hooaega? 

AARNE RUBEN: Vaadake: inimesed sünnitavad inimesi, bürokraadid pabereid ja demokraadid sõnu. Samasugune olukord on ka meie kuulsusrikkas SPNis. 

ANDRE ERNESAKS: Kelle hulka kuulume siis meie? 

AARNE RUBEN: On selge, et inimesed me pole, sest me pole ühtki inimest sünnitanud. Ka bürokraadid me pole, sest oleme pabereid ainult määrinud. Seega oleme bürokraatia vastased ja sõnu me oleme loomulikult sünnitanud, järelikult oleme kõige puhtakujulisemad demokraadid ja bürokraatia kõige aktiivsemad vastased. (Kestvad kiiduavaldused. Hääled saalist: a) "Kur-rat, ma olen stalinist! See mulle ei sobi!" b) "Stalinist maha!" a) "Aga..." a)+c) "Ööhh!" "Kopsti!" - kiiduavaldused - c) "Välja! Välja saalist!")

ANDRE ERNESAKS: Kas teie sulest on lähemal ajal ka midagi ilmumas? 

AARNE RUBEN: Kui te mõtlete uut dokumentaalset teost, siis ei saa mainimata jätta, et Konstantin Ustinovitš Tšernenko, kui ta töötas NLKP Keskkomitee Poliitbüroos ja sekretariaadis, tegi palju, arendamaks ja kinnistamaks partei ja riigi juhtimise leninlikku stiili, millele on iseloomulikud ühiskonna arengu võtmeküsimuste põhjalik mõistmine, suur nõudlikkus kaaslaste suhtes ja ühtaegu heatahtlik suhtumine neisse, tuginemine töötajate algatusvõimele, aktiivsusele ja kogemustele. Mina kavatsen tugineda SPNi võimsa liikmeskonna tegudele, sest sõna kaob, aga kui ta on määritud paberile, siis ta jääb. (Kestvad kiiduavaldused. Kõik tõusevad püsti.)

ANDRE ERNESAKS: Lugupeetud admiral. Eile võeti Teid meie Julgeolekutalitluse (JUTAVA) liikmeks ning määrati valitsuse demokraatliku otsuse põhjal ühel häälel admiraliks. Mis tõi teid Julgeolekutalitlusse? 

AARNE RUBEN: Astusin sinna puhtkarjeristlikel põhjustel. Vaadake, mulle meeldib ordenite kullasära, lintide silmipimestav kahin, särbi aristokraatlik voogamine. Minul on juba lapsest saadik olnud au sees selline tegevusmaneer, kus saab rinnal asetsevaid ordeneid kõlistada. Sellepärast astusingi. 

ANDRE ERNESAKS: Nüüd tegelete siis JUTAVA liinis parvendusega? 

AARNE RUBEN: Harvendusega? Vastupidi - me peame oma ridu veelgi tihendama SPNi õilistamise nimel. 

ANDRE ERNESAKS: Parvendusega? 

AARNE RUBEN: Teate, see ei muuda asja. Mul on palju tiitleid ja nii kõrgelt vaadates on ükspuha. (Hääled saalist: a)"Välja! Välja!" b) "Tje olete alatji suure tjahelepanjelikkusjega sjuhtunud mjeie mjuredesse ja brobljeemidessje!" - Kiiduavaldused. Kõik tõusevad püsti.)

ANDRE ERNESAKS: Lugupeetud Aarne Ruben! Mida tahaksite meie kuulajale-lugejale lõpetuseks öelda? 

AARNE RUBEN: Lõpetuseks tahaksin öelda, et Jean-Paul Belmondo oli prantsuse filminäitleja. (Tormilised kiiduavaldused. Kõik tõusevad püsti. Ruben ja Ernesaks kantakse kätel saalist välja. Stenogramm pärineb 17.juulist 1987.a.)

  Siit lisa oma lugu või kommentaar:

 üles | tagasiAutori nimi:
Midagi enda kohta:
Tekst:
e-post:
Vali õige koht: